Kronika filiálka Miloslavov 2014

Záver roka 2014 Keďže „Pastoračná miestnosť“ – ďalej len „PM“ bola daná do plnej prevádzky, zvýšil sa počet aktivít pre deti a mládež ako aj pre dospelých: – novoročnú slávnostnú sv. omšu, ako aj sv. omšu na „Tri krále“, kedy sa svätila trojkráľová voda doprevádzali hudobným sprievodom organistka pani Grujbárová – klavír a pani Šulková – husle […]

Read More »