Farské oznamy: zmena od 1.1.2021

Online vysielania: 31.12. 16:00 Poďakovanie Pánu Bohu od celej farnostihttps://www.youtube.com/watch?v=e2GJNpYzRXI 01.01.2021 10:30 Panny Márie Bohorodičky – prikázaný sviatokhttps://www.youtube.com/watch?v=nkjDzPcyfYg 03.01.2021 10:30 2. nedeľa po narodení Pánahttps://www.youtube.com/watch?v=uZrU5Er5P0s

Read More »

Vitrážové okná

Kostol Božieho milosrdenstva dostal tento rok predčasný vianočný darček. Sú ním vitrážové okná, ktoré zdobia všetkých 14 okien, ktoré namontovali 19.12.2020 šikovní majstri svojho remesla. 7 okien po ľavej strane a 7 okien po pravej strane. Ideálny pohlaď na vitrážové okná je cez deň od oltára alebo večer z vonku, keď je rozsvietené svetlo v […]

Read More »

2020-12-06 sv. Mikuláš

Aj keď tento rok je sv. Mikuláš v pandémii a Corona nepraje spoločným akciám, sv. Mikuláš s anjelom a čertom sa rozhodli navštíviť náš kostol a s patričným odstupom potešiť našich najmenších.

Read More »

2020 Roráty

Roráty, votívne sväté omše ku cti Panny Márie, začínajú vždy pred svitaním, aby nám pripomenuli, že aj pred narodením Ježiša Krista ľudstvo „kráčalo vo tmách“ (Iz 9,1). Tma v kostole pripomína svet, ktorý je v tme, a naopak, ožiarený oltár symbolizuje Krista, ktorý prichádza ako pravé svetlo sveta. Tak ho predpovedali proroci, a tak ako to o sebe […]

Read More »