Farské oznamy: Najsvätejšej Trojice – 30.5.2021

30.05.2021 – nedeľa 10:30 https://youtu.be/_LYF2ukR0V8 31.05.2021 – pondelok 18:00 https://youtu.be/5Tg_IlVrtJ001.06.2021 – utorok 18:00 https://youtu.be/ZS_rh9L-eIo03.06.2021 – štvrtok 18:00 – Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi https://youtu.be/LoYU_8X3TlU06.06.2021 – nedeľa 10:30 https://youtu.be/Qwxh7xR3ifU

Read More »

Farské oznamy: 7. veľkonočná nedeľa – 16.5.2021

16.05.2021 – 7. veľkonočná nedeľa 7:30 nevysielaná a 10:30 https://youtu.be/5vICp3DwyMQ 17.05.2021 – pondelok –18.05.2021 – utorok 18:00 https://youtu.be/Sa6yab8rVZ019.05.2021 – streda 18:00 https://youtu.be/frzZqW6fMPs20.05.2021 – štvrtok 18:00 https://youtu.be/Pt84gGwjPAk21.05.2021 – piatok 18:00 https://youtu.be/DWR_WrhtLpc22.05.2021 – sobota 18.00 https://youtu.be/vtD2Y2LGaHs23.05.2021 – nedeľa Sviatok Zoslania Ducha Svätého – Turíce 10:30 https://youtu.be/UdvK8K0oRL8

Read More »

Farské oznamy: 6. veľkonočná nedeľa – 9.5.2021

09.05.2021 – 6. veľkonočná nedeľa 7:30 nevysielaná a 10:30 https://youtu.be/tzfv9zLet18 10.5. 2021 – pondelok – 11.05.2021 – utorok 18:00 https://youtu.be/i0SoL3HwVbg12.05.2021 – streda 18:00 https://youtu.be/mOuk-VauZss13.05.2021 – štvrtok Nanebovstúpenie Pána 7:30 https://youtu.be/mioQsUL8KWc 18:00 https://youtu.be/lzCLcP0m6MI14.05.2021 – piatok 18:00 https://youtu.be/Ygz0Zu3YP8015.05.2021 – sobota 18:00 https://youtu.be/_TsQZgSJ7uA16.05.2021 – 7. veľkonočná nedeľa 7:30 nevysielaná a 10:30 https://youtu.be/5vICp3DwyMQ

Read More »