Farské oznamy: 17. nedeľa v Cezročnom období – 25.7.2021

Ako podporiť farnosť Ak by ste chceli finančne podporiť aktivity v našej farnosti, svoje milodary môžete posielať na číslo účtu: IBAN: SK76 0200 0000 0040 3657 9956 BIC kód banky: SUBASKBX Ďakujeme Prikladám QRkód s vloženým číslom účtu na hodnotu 20€.Naskenovaním zobrazeného QR kódu cez vašu mobile-banking aplikáciu budete môcť odoslať dar vo výške 20€. Čiastku je samozrejme […]

Read More »