„Akadémiu Carla Acutisa, Božieho influencera“

Deti a mladí z našej farnosti vás srdečne pozývajú na„Akadémiu Carla Acutisa, Božieho influencera“v nedeľu 28. apríla o 15.00 hod. v našom kostole Božieho milosrdenstva.Všetci ste srdečne pozvaní, hlavne prvoprijímajúce deti a birmovanci s rodinami. Vďační Bohu za všetky dobrodenia, ďakujeme Obci Miloslavov,za podporu a spolufinancovanie tohto podujatia.

Read More »