Adorácia pri Božom hrobe

Vo Veľký piatok 7.apríla od 16.00 hod do obradov Bielej soboty 19.00 bude príležitosť
pokloniť sa Sviatostnému Spasiteľovi v Božom hrobe.
V kostole pri vchode bude pripravený rozpis hodín adorácie ako aj na stránke
farnosti. Link TU: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g8YsFvSzy464TD5G1T_d_3sC0r6NBD9rdHMGV7TdSdo/edit?usp=sharing
Bol by som rád, keby ste sa zapísali na adoráciu ako obvykle. Na nočné hodiny
prosím zvlášť mužov.
Pri Božom hrobe bude pokladnička na zbierku pre Svätú Zem.