Prvé miesto v Biblickej olympiáde

Žiaci našej základnej školy Noemi Mináriková, Tomáš Gutten a Veronika Olašáková sa zapojili do biblickej olympiády a pod vedením pani katechétky Mgr. Pavlíny Krnáčovej obsadili prvé miesto v dekanátnom kole. Srdečne blahoželáme a tešíme sa, že v našej farnosti sú žiaci, ktorí poznajú Sväté Písmo. Propozície Biblickej olympiády pre školský rok 2021/2022 | Diecézny katechetický […]

Read More »

Ťažké nové začiatky

Keď začiatkom 19. storočia prestal starý kostol slúžiť na cirkevné účely, skončilo sa aj slúženie svätých omší v obci. K čiastočnej obnove slúženia svätých omší došlo v roku 1940 – 1947, kedy sa bohoslužby konali v miestnej Jubilejnej škole. Nástupom nového režimu v roku 1948 však tieto aktivity zanikli a veriaci museli navštevovať kostoly v […]

Read More »
Kostol Božieho milosrdenstva má tvar plachetnice, pohľad z vtáčej perspektívy

Kostol plný symbolov

Náš kostol – Kostol Božieho Milosrdenstva v Miloslavove, Alžbetinom Dvore – bol postavený v roku 1998 ako výsledok volania a modlitieb veriacich v obci Miloslavov. Miloslavov bola jedna z mála obcí na Slovensku, ktorá nemala vlastný katolícky chrám. Úmysel sa podaril až po 77 rokoch existencie obce, keď po necelom roku príprav a výstavby bol […]

Read More »

100 rokov Miloslavov

V nedeľu nedeľu 27. júna bola slávnostná svätá omša o 10.30 hod. pri príležitosti 100 –ročnice osídlenia našej obce.Pozvaný je slávnostný kazateľ z bratov Dominikánov. Pri svätej omši je pozvanáľudová folklórna hudba pod vedením primášky Lenky Trnkovej, ktorá zahraje ajpred kostolom pri malom agapé, na ktoré vás srdečne pozývam.A bola slávnostne zasadená LIPA. Po kliknutí […]

Read More »

Vitrážové okná

Kostol Božieho milosrdenstva dostal tento rok predčasný vianočný darček. Sú ním vitrážové okná, ktoré zdobia všetkých 14 okien, ktoré namontovali 19.12.2020 šikovní majstri svojho remesla. 7 okien po ľavej strane a 7 okien po pravej strane. Ideálny pohlaď na vitrážové okná je cez deň od oltára alebo večer z vonku, keď je rozsvietené svetlo v […]

Read More »

2020-12-06 sv. Mikuláš

Aj keď tento rok je sv. Mikuláš v pandémii a Corona nepraje spoločným akciám, sv. Mikuláš s anjelom a čertom sa rozhodli navštíviť náš kostol a s patričným odstupom potešiť našich najmenších.

Read More »

2020 Roráty

Roráty, votívne sväté omše ku cti Panny Márie, začínajú vždy pred svitaním, aby nám pripomenuli, že aj pred narodením Ježiša Krista ľudstvo „kráčalo vo tmách“ (Iz 9,1). Tma v kostole pripomína svet, ktorý je v tme, a naopak, ožiarený oltár symbolizuje Krista, ktorý prichádza ako pravé svetlo sveta. Tak ho predpovedali proroci, a tak ako to o sebe […]

Read More »

Sv. omše cez Youtube kanál

Vysielanie sv. omší cez internet je realizované súkromnou profesionálnou kamerou a notebookom. Na pripojenie do internetu sa doteraz používali súkromné mobilné dáta Juraja alebo Jana. Keďže farský úrad je v tesnej blízkosti kostola, rozhodli sme sa po dohode s p. farárom Mikulom o prepojení kostola a fary, aby sme mohli využívať na vysielanie internet z farskej […]

Read More »