Farské oznamy: Najsvätejšej Trojice – 30.5.2021

30.05.2021 – nedeľa 10:30 https://youtu.be/_LYF2ukR0V8 31.05.2021 – pondelok 18:00 https://youtu.be/5Tg_IlVrtJ001.06.2021 – utorok 18:00 https://youtu.be/ZS_rh9L-eIo03.06.2021 – štvrtok 18:00 – Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi https://youtu.be/LoYU_8X3TlU06.06.2021 – nedeľa 10:30 https://youtu.be/Qwxh7xR3ifU

Read More »

Farské oznamy: 7. veľkonočná nedeľa – 16.5.2021

16.05.2021 – 7. veľkonočná nedeľa 7:30 nevysielaná a 10:30 https://youtu.be/5vICp3DwyMQ 17.05.2021 – pondelok –18.05.2021 – utorok 18:00 https://youtu.be/Sa6yab8rVZ019.05.2021 – streda 18:00 https://youtu.be/frzZqW6fMPs20.05.2021 – štvrtok 18:00 https://youtu.be/Pt84gGwjPAk21.05.2021 – piatok 18:00 https://youtu.be/DWR_WrhtLpc22.05.2021 – sobota 18.00 https://youtu.be/vtD2Y2LGaHs23.05.2021 – nedeľa Sviatok Zoslania Ducha Svätého – Turíce 10:30 https://youtu.be/UdvK8K0oRL8

Read More »

Farské oznamy: 6. veľkonočná nedeľa – 9.5.2021

09.05.2021 – 6. veľkonočná nedeľa 7:30 nevysielaná a 10:30 https://youtu.be/tzfv9zLet18 10.5. 2021 – pondelok – 11.05.2021 – utorok 18:00 https://youtu.be/i0SoL3HwVbg12.05.2021 – streda 18:00 https://youtu.be/mOuk-VauZss13.05.2021 – štvrtok Nanebovstúpenie Pána 7:30 https://youtu.be/mioQsUL8KWc 18:00 https://youtu.be/lzCLcP0m6MI14.05.2021 – piatok 18:00 https://youtu.be/Ygz0Zu3YP8015.05.2021 – sobota 18:00 https://youtu.be/_TsQZgSJ7uA16.05.2021 – 7. veľkonočná nedeľa 7:30 nevysielaná a 10:30 https://youtu.be/5vICp3DwyMQ

Read More »

Farské oznamy: 5.veľkonočná nedeľa – 2.5.2021

02.05.2021 – 5. veľkonočná nedeľa 10:30 https://youtu.be/TjalonawOWg 04.05.2021 – utorok 18:00 https://youtu.be/n9QlN2JnzRg05.05.2021 – streda 18:00 https://youtu.be/vxBppFOEr8w06.05.2021 – štvrtok 18:00 https://youtu.be/r3WawRKL5Ps07.05.2021 – piatok 18.00 https://youtu.be/bTp9pXhojtU08.05.2021 – sobota 18:00 https://youtu.be/d7qitnHDUGE09.05.2021 – 6. veľkonočná nedeľa 7:30 nevysielaná a 10:30 https://youtu.be/tzfv9zLet18

Read More »

Farské oznamy: 3. veľkonočná nedeľa – 18.4.2021

18.04. – nedeľa 10:30 https://youtu.be/RaAqqmEHzNg 19.04.2021 – pondelok 18:00 https://youtu.be/DjdlRTglDqM 20.04.2021 – utorok 18:00 https://youtu.be/n0GLkIKn4to 21.04.2021 – streda 18:00 https://youtu.be/xSRQiZuuI4A22.04.2021 – štvrtok 18:00 https://youtu.be/1HIbzU2yLSg23.04.2021 – piatok 18:00 https://youtu.be/OWkWKu9EJFc24.04.2021 – sobota 18:00 (nedeľná) https://youtu.be/2NbS6HrXju025.04.2021 – 4. veľkonočná nedeľa 10:30 https://youtu.be/IC1PXizAQAY

Read More »