Kronika filiálka Miloslavov 2014

Záver roka 2014 Keďže „Pastoračná miestnosť“ – ďalej len „PM“ bola daná do plnej prevádzky, zvýšil sa počet aktivít pre deti a mládež ako aj pre dospelých: – novoročnú slávnostnú sv. omšu, ako aj sv. omšu na „Tri krále“, kedy sa svätila trojkráľová voda doprevádzali hudobným sprievodom organistka pani Grujbárová – klavír a pani Šulková – husle […]

Read More »

Kronika filiálka Miloslavov 2013

Záver roka 2013 Nový rok začal slávnostnou svätou omšou, ktorú svojim programom obohatili deti a mamičky pod vedením pani Krnáčovej. Žalmy a Ave Mária spievala pani Ľ. Jakubíková. 6.1. – Hromnice v kostole svätenie vody. Svätenie domov a príbytkov miestnych veriacich vykonal páter Antonín Ján Husovský. V dňoch 16.2.-24.2. prebiehali celofarské misie. V našej filiálke boli 3 prednášky, ktoré viedol páter […]

Read More »

Kronika filiálka Miloslavov 2012

Kronika str. 45 9.decembra po sv. omši prišiel v našom kostole medzi deti sv. Mikuláš so svojim sprievodom. Po vtipnom príhovore sv. Mikuláša (Peter Mahút) prítomné deti dostali balíčky s rôznymi dobrotami. Akciu organizovalo vedenie Ružencového bratstva na čele s pani Ľ. Pilákovou. V období od 15.12. do 20.12. boli rozdelené peňažné poukážky na nákup […]

Read More »

Kronika filiálka Miloslavov 2011

Úvod Táto „Pamätná kniha“ bude volným pokračovaním záznamov, ktoré sú uložené v ôsmych fotoalbumoch so stručnými zápismi o krstoch, sobášoch a o najzaujímavejších akciách zo života veriacich v našej filiálke za roky 1996 – 2009. Toto obdobie zachytila a zdokumentovala podľa možných a dostupných podkladov kostolníčka pani Jarmila Podmanická. Písomné záznamy zo života veriacich v […]

Read More »