Výročia svadby

Výročie svadby je čas uplynulý od sobáša, teda od uzavretia manželského zväzku. Počíta sa v ročnom intervale, často však sa oslavuje najmä takzvané okrúhle výročia (každých desať rokov) či štvrťstoročné výročia („strieborná“ a „zlatá“ svadba). Aby bolo možné dosiahnuť na ďalšie výročie, je potrebné sa o váš vzťah starať (niekedy aj opravovať). Každý jeden rok stojí za oslavu. A nezabudnite na darček.  […]

Read More »