Roráty

Ranná sv. omša v Adventnom čase pred východom slnka, ktorá sa slúži pri sviečkach v tme. Počas omše sa spieva gregoriánsky introit „Rorate coeli“ Ich názov pochádza zo začiatočných slov verša z proroka Izaiáša: Rorate caeli desuper. Tento úvodný latinský spev vytvára atmosféru onoho času očakávania. Rorátne sv. omše sa slávia každý deň (u nás […]

Read More »

Posviacka adventného venca

Počas sv. omše na prvú adventnú nedeľu p. farár Mikula posviacal adventné vence a po sv. omši pred kostolom posviacal veľký adventný veniec, ktorý ostane celé adventné obdobie pred kostolom. Po posvätení nás pohostil chlebom s masťou a cibuľkou a vareným vínom.

Read More »

Vyhodnotenie miništrantskej súťaže 2018

Dňa 23.júna 2018, naši miništranti dokončili štvrté kolo ich miništrantskej súťaže. Miništrantov aj tento rok čakali krásne trofeje, nechýbala ani zábava a malé agape. Súťažili v aktivite pri svätých omšiach, účasti na stretkách alebo účasti na rôznych pobožnostiach. Súťažili jeden školský rok (od septembra do júna).  Počas tohto obdobia sa veľa naučili, službe pri oltári […]

Read More »