Celonočná poklona pred sviatosťou oltárnou 26.-27.11.2022

Budúcu sobotu 26.11. o 15.00 hod. bude vyložená Sviatosť Oltárne k poklone, ktorá bude
trvať do nedele rána.
Poklona sa začne Korunkou Božieho milosrdenstva a ukončí sa v nedeľu ráno o 7.00 hod
odprosujúcou pobožnosťou a požehnaním farnosti na začiatku nového liturgického roku.
Nájdime si čas na chvíľku stíšenia.
Prosím o zapísanie sa na adoráciu tak ako obvykle – na zoznam v kostole, resp. na
webovej stránke farnosti.