Evanjelium podľa kríža

Cyklus obrazov (akryl na ľanovom plátne)

Ján Hladík 2021-2022

Príbeh sa odvíja v dvoch horizontálnych úrovniach: samotný kríž vkomponovaný do kruhu v hornej časti predstavuje nekonečno – večnosť a v dolnej časti je zobrazená matéria zeme a my ako jej súčasť. Pôsobením svetla sa naša hmota očisťuje, rozplýva a stúpa za Svetlom.

UTRPENIE

Tu je expresívne znázornené utrpenie, cez ktoré však zhora prestupuje svetlo odhaľujúce očistný proces od hriechu a zla.  Kristova krv padajúca na zlo symbolizuje silu proti zlu.

MILOSRDENSTVO

Z Denníčka sv. Faustíny Kowalskej

Pán Ježiš sestre Faustíne: „Ľudstvo nenájde pokoj, kým sa s dôverou neobráti k môjmu milosrdenstvu.

Lúče svetla nemôžu vytvárať tieň. Svetlo rozplýva tmu, ale tma však nedokáže zastrieť svetlo. Tma okolo lúčov zvonka symbolizuje neustále nástrahy a snahu zla zmocniť sa duší. Tie sú do zdroja svetla Božieho milosrdenstva priťahované nahor. „Tieň“ lúčov je ochrana pred tmou, ktorá ich nevidí aj keď sú vo svetle. Z dier po klincoch na kríži videla sv. Faustína vychádzať ostré jasné svetlo.

NÁDEJ

Nádej na večnú spásu predstavuje kňazské rúcho – kňazov, ktorí nás zbavujú strachu a pomáhajú nám hľadať potrebný pokoj na prechod z tohto sveta do večného života cez eucharistiu.

SPÁSA VÍŤAZSTVO PRAVDY

Cieľom Krista pre túto zem nebol kríž, ale vzkriesenie.
Pri kríži nemôžeme urobiť bodku, ale musíme ísť ďalej k víťazstvu veľkonočného rána.
Kríž nás vedie k cieľu Krista.

Mons. Félix Mikula

Kríž spásy predstavuje naše splynutie v Kristovi, jednotu s ním, ku ktorej nás vedie. Na ceste spásy nás ochraňuje, posilňuje a pomáha nám sv. Mária Matka Božia.

Impresionistické (nemajú konkrétny tvar) biele ruže predstavujú čistotu našich duší smerujúcich do ťažiska obrazu – srdca Panny Márie a Pána Ježiša tvoriacich jednotu a uzatvárajúcich kruh nekonečnej spásy. Dosiahnutie tohto bodu j víťazstvom človeka v zápase o spásu vlastnej duše.

Lidské srdce, to je najkrásnejší Boží dílo.

Kardinál Tomáš Špidlík

Najkrajší pomník je čistota srdca.

ThDr. PaeDr. Ján Rybár, SchP