História

História kostola a jeho súčasnosť

Obec Miloslavov bola odjakživa aj domovom Božieho chrámu. V nasledujúcich riadkoch si priblížime históriu kostolov v našej obci  – pôvodného, historického a tiež nového kostola, ktorého 20. výročie posvätenia si v tomto roku pripomíname.

Pôvodný kostol bol v obci postavený  v 13. storočí a bol zasvätený menu dcéry kráľa Ondreja II. – Alžbete,  ktorá sa svojím životom stala vzorom  milosrdnej lásky k ľuďom. Pápež Gregor IX. ju štyri roky po smrti  (zomrela 17. novembra 1231) vyhlásil za svätú. Podľa zmienky v staršej literatúre sa kostol nazýval  „Szent Erszébeth, Ecclesia Sancta Elizabeth in Agro“, teda „Svätá Alžbeta, kostol sv. Alžbety v poli.“

V roku 1521 bol kostol vlastníctvom benediktínskeho opátstva. Obnovy kostola sa ujal ostrihomský arcibiskup Juraj Szelepcsenyi – Pohronec, ktorý dal kostol od základov prebudovať a vybavil ho aj  novým pekným oltárom. Presný obraz kostola si vieme spraviť  zo správy o kanonickej vizitácii z roku 1781.  Z nej sa  dozvieme, že bol postavený z pevného materiálu, loď bola dlhá 9,5 m, široká 5,7 m a vysoká 7,6 m. Veža kostola dosahovala asi 22 m. V kostole bol jeden oltár so sochou svätej Alžbety.

Niekedy v rokoch 1822 až 1830 sa kostol prestal používať na cirkevné účely a začal sa využívať ako sýpka na obilie. Na budove boli urobené stavebné úpravy. Zamurovali sa okná, zbúrala sa veža, klenby, nadmurovali sa steny a osadila sa drevená strecha.  Zvon z veže bol odvezený do kostola vo Štvrtku na Ostrove a neskôr, v roku 1917,  ho v vojaci zrekvirovali a použili na liatie kanónov. V 20. storočí bola budova používaná poľnohospodárskym družstvom  a slúžila na šrotovanie obilia. Po roku 1989 sa kostol opäť vrátil do majetku cirkvi, ale neslúži už svojmu pôvodnému účelu. Budova prešla rozsiahlou rekonštrukciou a v súčasnosti je v nej Múzeum podunajskej kultúry a Remeselný dvor, pričom o jeho prevádzku sa stará obec Miloslavov.  Budova je  zapísaná  v zozname kultúrnych pamiatok  Slovenskej republiky.