Ako podporiť farnosť

Ak by ste chceli finančne podporiť aktivity v našej farnosti, svoje milodary môžete posielať na číslo účtu:

IBAN: SK76 0200 0000 0040 3657 9956

BIC kód banky: SUBASKBX

Ďakujeme

Prikladám QR kód s vloženým číslom účtu. Sumu si zadajte podľa vlastného uváženia.