Vznik farnosti

18. júna 2018 bola dekrétom Zriaďovacia listina zriadená nová farnosť s názvom Farnosť Miloslavov s farským kostolom s titulom Kostol Božieho Milosrdenstva.