Farské oznamy: 10. nedeľa v Cezročnom období – 9.6.2024