Farské oznamy: 11.nedeľa v Cezročnom období – 14.6.2020