Farské oznamy – 12.nedeľa v Cezročnom období – 23.6.2019