Farské oznamy: 12.nedeľa v Cezročnom období – 25.júna 2023