Farské oznamy: 13. nedeľa v Cezročnom období – 2.7.2023