Farské oznamy: 14. nedeľa v Cezročnom období – 9.7.2023