Farské oznamy: 16. nedeľa v Cezročnom období – 21.7.2019