Farské oznamy: 17. nedeľa v Cezročnom období – 25.7.2021

Ako podporiť farnosť

Ak by ste chceli finančne podporiť aktivity v našej farnosti, svoje milodary môžete posielať na číslo účtu:

IBAN: SK76 0200 0000 0040 3657 9956

BIC kód banky: SUBASKBX

Ďakujeme

Prikladám QRkód s vloženým číslom účtu na hodnotu 20€.
Naskenovaním zobrazeného QR kódu cez vašu mobile-banking aplikáciu budete môcť odoslať dar vo výške 20€. Čiastku je samozrejme možné vo vašej bankovej aplikácii zmeniť.