Farské oznamy: 18.nedeľa v Cezročnom období – 2.8.2020