Farské oznamy: 19. nedeľa v Cezročnom období – 11.8.2019