Farské oznamy: 19. nedeľa v Cezročnom období – 7.8.2022