Farské oznamy: 19.nedeľa v Cezročnom období – 9.8.2020