Farské oznamy: 2. nedeľa v Cezročnom období – 14.1.2024