Farské oznamy: 2. nedeľa v Cezročnom období – 15.1.2023