Farské oznamy: 20.nedeľa v Cezročnom období – 16.8.2020