Farské oznamy: 21. nedeľa v Cezročnom období – 21.8.2022