Farské oznamy: 22. nedeľa v Cezročnom období – 29.8.2021