Farské oznamy: 23. nedeľa v Cezročnom období – 4.9.2022