Farské oznamy: 25. nedeľa v Cezročnom období – 19.9.2021