Farské oznamy: 27. nedeľa v Cezročnom období – 2.10.2022