Farské oznamy: 29.nedeľa v Cezročnom období – 16.10.2022