Farské oznamy: 3. nedeľa v Cezročnom období – 21.1.2024