Farské oznamy: 30.nedeľa v Cezročnom období – 24.10.2021