Farské oznamy: 30.nedeľa v Cezročnom období – 27.10.2019