Farské oznamy: 30. nedeľa v Cezročnom období – 29.10.2023