Farské oznamy: 30. nedeľa v Cezročnom období – Misijná – 23.10.2022