Farské oznamy: 32. nedeľa v Cezročnom období – 6.11.2022