Farské oznamy: 32. nedeľa v Cezročnom období – 7.11.2021