Farské oznamy: 32. nedeľa v Cezročnom období – 8.11.2020