Farské oznamy: 33. nedeľa v Cezročnom období – 14.11.2021