Farské oznamy: 33. nedeľa v Cezročnom období – 15.11.2020