Farské oznamy: 33. nedeľa v Cezročnom období – 19.11.2023