Farské oznamy: 34.nedeľa v Cezročnom období – Krista Kráľa – 22.11.2020