Farské oznamy: 34. nedeľa v Cezročnom období – Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme – 26.11.2023